ERB FARNOSTI

Popis erbu

Zelený štít s červenou hlavou, v hlave štítu zlatá otvorená listová koruna so striebornými perlami, sprevádzaná po stranách dvoma zlatými sedemhrotými hviezdami. V zelenom poli na zlatej pažiti strieborný ohliadajúci sa Baránok Boží v zlatej zbroji, so zlatým nimbusom okolo hlavy, držiaci pred sebou zlatú krížovú žrď so striebornou zástavou s červeným krížom, vpravo od neho na pažiti položený zlatý kalich, zachytávajúci z hrude vytekajúcu červenú krv. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Farnosť Jelka je zasvätená Narodeniu sv. Jána Krstiteľa. Farské patrocínium je vyjadrené jedným z hlavných symbolov sv. Jána Krstiteľa – Baránkom Božím, v typickom zobrazení. Červená hlava štítu so zlatou korunou a hviezdami pochádza z erbu Dekanátu Galanta v Trnavskej arcidiecéze, do ktorého farnosť náleží. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

doc. PhDr. Ing. MiroslavGlejtek, PhD.