Kaplnka svätých anjelov strážcov

Významnou historickou pamiatkou farnosti Jelka je aj kaplnka Svätých Anjelov strážcov. V roku 1728, v barokovom štíle ju dal postaviť gróf Michal Takács. Kaplnku v roku 1774 prestavali a v jej krypte odpočíva viacero členov rodiny Takácsovích.
Z histórie kaplnky môžeme uviesť, že je postavená na tom mieste, kde sa zachránil gróf Takács. Na mieste postavenia kaplnky sa jeho kone splašili, a gróf Takács dal prísľub, že keď to prežije, tak si postavý kaplnku. Neskoršie z pôvodnej malej svätyne si postavil väčšiu kaplnku. Jeho manželka s tým nesúhlasila, lebo pre kaplnku si chcela vybrať také miesto, ktoré je dôstojnejšie, než pôvodný nerovný a hrboľatý terén. Podľa jednej bájky anjelia srážcoví nedovolili zbúrať ani jeden múr kaplnky. Tie časti, ktoré cez deň pracovníci zbúrali, cez noc ich anjeli znova postavili. Nakoniec teda celej obci nezostalo nič iné, než to akceptovať, a rozhodli sa, že kaplnku nechajú na pôvodnom mieste a ešte ju zväčšia.
Medzi zaujímavostí patrí aj skutočnosť, že do dnešného dňa v obci hodovú slávnosť oslavujú práve na sviatok Svätých Anjelov strážcov. Aj keď v aktuálnom cirkevnom kalendári sviatok Svätých Anjelov strážcov sa slávi na 2. októbra, podľa miestnej tradície však slávnosť hodov v obci oslavujú podľa starého cirkevného kalendára v prvú septembrovú nedeľu.