Őrzőangyalok kápolna

A Keresztelő Szent János Születése Plébániatemplom mellett a Jókai Római Katolikus Egyházközség másik jelentős épülete az 1728-ban épült barokk stílusú Őrzőangyalok kápolna. A kápolnát Takács Mihály építette, majd 1774-ben már átépítették. Kriptajában a Takács család számos elhunyt tagja van nyugalomra helyezve. A kápolna történelméből és az építésének a helyszínéről elmondhatjuk, hogy az egyik Takács bárónak a felépítés helyén sikerült megfékezni a hintója megbokrosodott lovait. Miközben a megbokrosodott lovait próbálta csillapítani, megfogadta, hogy ha életben marad, akkor kápolnát épít. A kápolna történelmének szempontjából jelentős még egy másik család, a Ravasz család egy mondához köthető története. Egy mondabeli ősüket ugyanis a jég hozta magával, miután a jeges habok közé esett bele a lováról. Egy jégtáblába kapaszkodva sodródott a kápolna épületének helyéhez. Ezen a helyen az őrzőangyalok, a megmentőik tiszteletére építették a kápolnát. Így a Ravasz család is a gondviselés különleges helyének tekinti a kápolnát és annak környékét, ahol végül le is telepedtek. Valamikor övék lehetett az egész Takács-birtok. Ezt az is bizonyítja, hogy ha elhunyt a családjuk egy tagja, akkor megszólalt a kápolna harangja.
Folytatva a kápolna történelmét, elmondhatjuk, hogy gróf Takács Mihály az eredeti kis szentélyből kápolnát épített. A felesége ezt nem jó szemmel nézte, mivel a kápolna helye egy gidres-gödrös terület volt, amelyet a grófné nem talált méltónak egy kápolna építéséhez. Az új helyszín kiválasztására azonban soha nem került sor. Egy csodálatos történet bizonyítja, hogy a kápolnát az őrzőangyalok védelmezik. A grófné adományainak köszönhetően a falu úgy rendelkezett, hogy lebontják a kápolna falait, mert a megszentelt épületnek egy méltóságteljesebb helyszín jár. Az őrzőangyalok azonban ezt nem engedték, mivel a munkások által, napközben lebontott részt ők éjjel visszarakták a helyére. Végül, a faluban is belátták, hogy a kápolnának az eredeti helyszínen kell maradnia. Elhatározták, hogy inkább nagyobbra és tágasabbra építik azt át.
Érdekes tény az is, hogy a jókaiak mind a mai napig a búcsút a szent őrzőangyalok ünnepén tartják. Bár a jelenlegi egyházi naptár szerint az őrzőangyalokat október 2-án ünnepeljük, az egyházközség ősrégi hagyományai alapján, a búcsút a régi egyházi naptár szerint, szeptember első vasárnapján ünneplik.