Házasság

A házasság szentségéről néhány szóban

Kedves jegyespárok! Forduljanak bizalommal lelkipásztorukhoz, ha házasságkötést terveznek és elhatározták, hogy az oltár elé szeretnének állni, hogy Istentől áldást kérjenek kapcsolatukra. Kérjük Önöket, hogy házasságkötési szándékukról az esküvő előtt legalább hat hónappal, még az esküvő időpontjának véglegesítése előtt, személyesen vegyék fel a kapcsolatot lelkipásztorukkal.

Mi történik az első találkozáson?

Az első találkozáson közösen megbeszéljük a házasságkötésük időpontját és a felkészülés ideje alatti teendőket. Lelkipásztoruk részletes tájékoztatást ad Önöknek a szükséges iratok beszerzéséről és a házasságra felkészítő csoport összejöveteleitől.

Milyen dokumentumokra van szükség?

Kérjük, hogy a szükséges dokumentumok beszerzését és kitöltését ne hagyják az utolsó pillanatra. Éppen elegendő teendőjük lesz az utolsó napokban, hiszen biztosan szeretnék esküvőjüket bensőségessé és meghitté varázsolni, sokat fognak izgulni, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Ne aggódjanak, hibázni itt is szabad!

Szóval, a dokumentumok… Az első a Házassági Engedély, amelyet az a lelkipásztor állít ki, akinek az egyházközségébe tartoznak. Ezzel a dokumentummal engedélyezi Önök számára, hogy házasságot kössenek a mi templomunkban. Ehhez a dokumentumhoz csatolni kell a keresztelés plébániájáról újonnan kikért  Keresztlevelet, amely a keresztségeteket igazoló okirat. és tartalmazza az első szentáldozáshoz és a bérmálás szentségéhez való járulás tényét is.

A következendő dokumentum a Házasságkötési Egyházi Jegyzőkönyv, amelyben a házasulandók kijelentik, hogy mindketten szabad állapotúak, vagyis nincsenek akadályai a házasságkötésüknek. Ezt a dokumentumot az első találkozókor töltik ki a tervezett házasságkötés egyházközségének plébániáján. Az ezen szereplő adatokat a lelkipásztor a Házasultak Anyakönyvébe fogja bevezetni, illetve a Kereszteltek Anyakönyvébe is ez alapján kerül bejegyzésre a házasság megkötése.

A tanúk részére nincs szükség semmiféle dokumentumra, mert bárki lehet tanú, aki elmúlt 18 éves. Csupán a személyes adataikra (hivatalosan használt nevükre, lakhelyükre és születési számukra) lesz szükség.

Az utolsó, a házasságkötés előtt elintézendő dokumentum az Állami Házasságkötési Jegyzőkönyv, amelyet a községháza Anyakönyvi Hivatalában tudnak elintézni, és kitöltve, még  az esküvő előtt kell odaadni a lelkipásztornak. Az esküvő után három nappal, miután a lelkipásztor visszajuttatta az Állami Házasságkötési Jegyzőkönyvet a községházára, ott tudnak majd házassági levelet kérni, amely alapján tudják intézni az egyéb adminisztratív lépéseket (új igazolványok…)

Mi a teendő, ha más vallású vagy nincs megkeresztelve, akit szeretsz?

Előbbi esetben vegyes-vallásról, utóbbi esetben valláskülönbségről van szó. Egyébként ezek nem akadályai annak, hogy házasságot kössenek. Feltétlenül jelezzék a lelkipásztornak, ha ez a helyzet állna elő, mert ebben az esetben püspöki engedélyhez kötött a házasságkötés. A lelkipásztor kötelessége, hogy a püspöktől engedélyt kérjen esküvőjük lebonyolításához, amelynek feltétele, hogy a katolikus fél mindent megtesz annak érdekében, hogy ne essen el a hitétől és gyermekeit keresztény katolikus hitben nevelje.

Mi a teendő, ha az egyik félnek érvényesen megkötött szentségi házassága van?

A házasságkötés szempontjából ez egy komoly akadály. Akinek érvényes szentségi házassága van, egészen addig, amíg az Egyházi Bíróság nem érvényteleníti azt, illetve helyesebben fogalmazva, ki nem mondja, hogy a házasság megkötése valamilyen okból meg sem történt, addig nem köthet újabb házasságot az Egyházi Törvény szerint. Kérjük Önöket, hogy ezzel kapcsolatban is bizalommal forduljanok lelkipásztorukhoz. Minden segítséget megadunk ahhoz, hogy ha lehetséges, rendezzük ezt a nehézséget.

Ha valami akadály mégis adódna… mi a teendő ilyenkor?

Ha valami akadálya lenne a házasságkötésnek, akkor is bizalommal forduljanak a lelkipásztorukhoz. Bármilyen esetlegesen fennálló probléma (pl. valaki nem volt elsőáldozó, bérmálkozó, vagy nincsen megkeresztelve, egyházilag érvényesen megkötött házassága van,) esetén is érdemes felkeresni lelkipásztorukat, mert kölcsönös megértéssel általában el tudnak indulni valamilyen úton.

Hogyan történik a házasságra való felkészülés?

A házasságra való felkészülés egy folyamat. Egyrészt csoportba hívjuk azokat a jegyespárokat, akik szeretnének felkészülni a házasságra, másrészt személyes, beszélgetéssel és nyílt kérdezési lehetőséggel egybekötött találkozók vannak a lelkipásztorukkal. Az alkalmak max. 1,5 óra hosszúak. Mindenki számára élményszerűek, felszabadult légkörben, a résztvevők tapasztalataiból és nehézségeiből kiindulva vezetjük a foglalkozásokat.

Az esküvői próba

Nagyon fontos része a készületnek az esküvői rituálé (szertartás, ceremónia) megismerése és a főpróba. Ez azonban már nem a jegyes-csoportban, hanem a házasságkötés helyszínén, a templomban történik az eskető pappal. A templom feldíszítésére oda kell figyelni. A sekrestyés munkatárs jelent az Önök számára a legjobb segítséget ebben a kérdésben. Fontos szerepe van a násznagynak és az orgonistának. De tudniuk kell a tanúknak is, hogy mi lesz a dolguk a ceremónián.

Milyen költségekre lehet számítani?

Természetesen a házasság szentségének nincs ára. Az egész egyházközség számára hatalmas ajándék és érték, egyben pedig bátorítás, hogy a jegyesek házaséletük kezdetén minden szeretet forrásához, Mennyei Atyánkhoz közösen fohászkodnak, és az áldását kérik közös életútjukhoz. Ezt fizetség nélkül lehet megtenni. Ha azonban Önök mégis úgy gondolják, hogy adományt ajánlanak fel jószándékra vagy az egyházközségnek, ezt szabadon megteheti. Mindig vannak ötleteink, hogy valamilyen fontos célra gyűjtsünk. Kérjük, ne felejtkezzenek el e téren az orgonista és a sekrestyés munkatársakról sem, akik nagy szeretettel, hétvégéjük egy részét feláldozva jönnek az ünnepségükre.

Még egy fontos teendő…

Egy sor gyakorlati dolog után még valami… Amíg Isten oltára elé lépnek, ne felejtsenek el egymásért imádkozni. Isten is azt szeretné, hogy boldogok lennének és hűségüket a sírig meg tudnák őrizni egymás iránt. Ez sokszor a magunk erejéből nem megy, ehhez kérjük az ő segítségét, áldását és a szükséges kegyelmeket.