SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM – ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

Zverejňovanie uzatvorených zmlúv RKC, farnosť Jelka
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/002

Por.číslo Typ zmluvy Dátum zverejnenia Predmet     Partner     EUR
1. Zmluva o dielo č. 01/2020 na Obetný stôl a ambónu 26.09.2020 Zmluva o dielo č. 01/2020 Branislav Moskáľ, Janotova 4, 841 04 Bratislava 24875,00

Zverejňovanie objednávok RKC, farnosť Jelka
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/002

Dátum zverejnenia Predmet     Partner     EUR
20.06.2021 Perá s potlačou Willex s.r.o. 194,40
28.06.2021 Kancelárske predmety Lamitec, spol s r.o. 572,76
28.06.2021 Trvalé a dočasné tabule Plotbase s.r.o. 139,76
02.07.2021 Stravovacie náklady pre 70 ľudí na dni mládeže Mária Ravaszová 535,50
17.07.2021 Náklady na stravovanie na záverečnú konferenciu Mária Ravaszová 372,00

Zverejňovanie faktúr RKC, farnosť Jelka
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/002

Por.číslo Číslo faktúry Dodávateľ Predmet     EUR
1. 202101 Branislav Moskáľ, Janotova 4, 841 04 Bratislava Obetný stôl a ambóna 24875,00
2. 21036320 Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava Kancelárske predmety 572,76
3. 3201905 Plotbase, s.r.o., Pečnianská 5, 851 01 Bratislava Trvalé a dočasné tabule 139,76
4. 2021-001 Mária Ravaszová, Novojelčanská 1225/114, 925 23 Jelka Stravovacie náklady pre 70 ľudí na dni mládeže 535,50
5. 2021/0105 Willex s.r.o., Ul. roľníckej školy 10, 945 01 Komárno Perá s potlačou 194,40
6. 2021-003 Mária Ravaszová, Novojelčanská 1225/114, 925 23 Jelka Náklady na stravovanie pre 1000 osôb na záverečnej konferencií 372,00