Kontakt

location
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka
Kostolná 693/14
925 23  Jelka
IČO: 34072462
DIČ: 2021007076
Kukac

farajelka@gmail.com

telefon

+421 908 057 008

bank-icon
Bežný účet farnosti:
SK71 0900 0000 0000 2408 6347

Správca farnosti:   Tibor Nagy , farský administrátor