Kontakt

location
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka
Kostolná 693/14
925 23  Jelka
IČO: 34072462
DIČ: 2021007076
Kukac

farajelka@gmail.com

telefon

+421 907 176 914

bank-icon
Bežný účet farnosti:
SK71 0900 0000 0000 2408 6347
NP400x600
26. februára 1983 narodený v Bratislave
17. júna 2007 kňazská vysviacka
2007 – 2008 kaplán v Dunajskej Strede
2008 – 2010 káplán v Komárne
2010 – 2012 duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Komárne
2010 – 2015 duchovný správca Spojenej cirkevnej školy MARIANUM v Komárne
2012 – 2015 farár v Kameničnej, farský administrátor v Okoličnej na Ostrove
od 2015 farár v Jelke
Mgr., ThLic. Peter Nagy