2 % DANE Z PRÍJMU

2 % DANE Z PRÍJMU

Oznamujeme všetkým, že prostredníctvom nášho občianskeho združenia aj v tomto roku máte možnosť venovať našej farnosti 2 % z Vašich daní. Finančné prostriedky použijeme na krytie výdavkov súvisiacich s dokončením reštaurácie nastaršej časti nášho kostola (starej sakristie).

Aký je postup?

A. Fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ potrebujú potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré treba pripojiť k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Obe tlačivá si môžete stiahnuť aj nižšie. Tlačivá potom doručte do daňového úradu podľa okresu Vášho bydliska. Vyplnené tlačivá si môžete odovzdať aj na farskom úrade a následne ich spoločne doručíme do daňového úradu. Venovania môžete uskuočniť najneskôr do konca apríla 2021.

B. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie a právnické osoby vyplňujú údaje nášho občianskeho združenia priamo v daňovom priznaní.

Aj dopredu ďakujeme každému dobrodincovi za pomoc a venovanie!

V predošlých rokoch, takto získané finančné prostriedky, v plnom rozsahu sme použili na generálnu opravu nášho farského kostola. Ďakujeme!

Posted on: 30/01/2021Nagy Peter